REKAPITULASI BANYAKNYA SEKOLAH YANG MENJAWAB TIAP OPSI SETIAP BUTIR

25 Sep
REKAPITULASI BANYAKNYA SEKOLAH YANG MENJAWAB TIAP OPSI SETIAP BUTIR
INSTRUMEN AKREDITASI SMA/MA
KAB/KOTA : DOMPU
I “BUTIR JAWABAN” II JUMLAH BUTIR JAWABAN  III  % JUMLAH BUTIR JAWABAN
No Butir SEKOLAH/MADRASAH JUMLAH JAWABAN Jumlah  PERSENTASE JUMLAH JAWABAN
1 2 3 a b c d e  a  b  c  d  e
1 d B B 0 2 0 1 0 3             –      66.67             –    33.33             –
2 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
3 c B B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
4 b C C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
5 b C C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
6 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
7 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
8 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
9 c B C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
10 c C B 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
11 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
12 c A B 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
13 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
14 b A B 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
15 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
16 b B D 0 2 0 1 0 3             –      66.67             –    33.33             –
17 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
18 b A B 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
19 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
20 b A B 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
21 b A C 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
22 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
23 b A C 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
24 b A B 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
25 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
26 c E B 0 1 1 0 1 3             –      33.33    33.33             –    33.33
27 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
28 c D B 0 1 1 1 0 3             –      33.33    33.33    33.33             –
29 d D B 0 1 0 2 0 3             –      33.33             –    66.67             –
30 c B C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
31 c C C 0 0 3 0 0 3             –               – #######             –             –
32 c C C 0 0 3 0 0 3             –               – #######             –             –
33 c D C 0 0 2 1 0 3             –               –    66.67    33.33             –
34 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
35 c B C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
36 c B C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
37 c C B 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
38 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
39 c C C 0 0 3 0 0 3             –               – #######             –             –
40 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
41 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
42 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
43 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
44 b A C 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
45 d D C 0 0 1 2 0 3             –               –    33.33    66.67             –
46 a A C 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
47 c D C 0 0 2 1 0 3             –               –    66.67    33.33             –
48 c B C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
49 a C C 1 0 2 0 0 3    33.33               –    66.67             –             –
50 a A C 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
51 a A B 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
52 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
53 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
54 a A B 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
55 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
56 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
57 c D C 0 0 2 1 0 3             –               –    66.67    33.33             –
58 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
59 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
60 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
61 c B C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
62 c B B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
63 c A A 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
64 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
65 d D C 0 0 1 2 0 3             –               –    33.33    66.67             –
66 d E C 0 0 1 1 1 3             –               –    33.33    33.33    33.33
67 d E C 0 0 1 1 1 3             –               –    33.33    33.33    33.33
68 d E E 0 0 0 1 2 3             –               –             –    33.33    66.67
69 d E E 0 0 0 1 2 3             –               –             –    33.33    66.67
70 d C D 0 0 1 2 0 3             –               –    33.33    66.67             –
71 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
72 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
73 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
74 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
75 c A A 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
76 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
77 c A A 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
78 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
79 b E A 1 1 0 0 1 3    33.33      33.33             –             –    33.33
80 e A A 2 0 0 0 1 3    66.67               –             –             –    33.33
81 d A A 2 0 0 1 0 3    66.67               –             –    33.33             –
82 d D B 0 1 0 2 0 3             –      33.33             –    66.67             –
83 a A B 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
84 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
85 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
86 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
87 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
88 d E E 0 0 0 1 2 3             –               –             –    33.33    66.67
89 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
90 d D D 0 0 0 3 0 3             –               –             – #######             –
91 d D B 0 1 0 2 0 3             –      33.33             –    66.67             –
92 d D D 0 0 0 3 0 3             –               –             – #######             –
93 d D E 0 0 0 2 1 3             –               –             –    66.67    33.33
94 d D E 0 0 0 2 1 3             –               –             –    66.67    33.33
95 e D E 0 0 0 1 2 3             –               –             –    33.33    66.67
96 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
97 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
98 d D E 0 0 0 2 1 3             –               –             –    66.67    33.33
99 a B C 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
100 a C A 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
101 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
102 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
103 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
104 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
105 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
106 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
107 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
108 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
109 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
110 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
111 b C B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
112 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
113 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
114 b C C 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
115 c A A 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
116 c A B 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
117 b A B 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
118 c B A 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
119 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
120 c E E 0 0 1 0 2 3             –               –    33.33             –    66.67
121 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
122 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
123 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
124 c C A 1 0 2 0 0 3    33.33               –    66.67             –             –
125 c D A 1 0 1 1 0 3    33.33               –    33.33    33.33             –
126 b C B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
127 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
128 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
129 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
130 c C A 1 0 2 0 0 3    33.33               –    66.67             –             –
131 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
132 b C D 0 1 1 1 0 3             –      33.33    33.33    33.33             –
133 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
134 a E A 2 0 0 0 1 3    66.67               –             –             –    33.33
135 c A C 1 0 2 0 0 3    33.33               –    66.67             –             –
136 e E C 0 0 1 0 2 3             –               –    33.33             –    66.67
137 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
138 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
139 d C C 0 0 2 1 0 3             –               –    66.67    33.33             –
140 b A A 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
141 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
142 e E E 0 0 0 0 3 3             –               –             –             – #######
143 b C B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
144 c B B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
145 c B B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
146 c A A 2 0 1 0 0 3    66.67               –    33.33             –             –
147 a A B 2 1 0 0 0 3    66.67      33.33             –             –             –
148 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
149 b C A 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
150 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
151 b C B 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
152 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
153 b B C 0 2 1 0 0 3             –      66.67    33.33             –             –
154 c C B 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
155 c C B 0 1 2 0 0 3             –      33.33    66.67             –             –
156 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
157 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
158 c B A 1 1 1 0 0 3    33.33      33.33    33.33             –             –
159 d A A 2 0 0 1 0 3    66.67               –             –    33.33             –
160 a A A 3 0 0 0 0 3 #######               –             –             –             –
161 b B B 0 3 0 0 0 3             –    100.00             –             –             –
162 b A B 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
163 d B B 0 2 0 1 0 3             –      66.67             –    33.33             –
164 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
165 b B A 1 2 0 0 0 3    33.33      66.67             –             –             –
jml a 27 55 60
jml b 70 54 47
jml c 36 22 37
jml d 21 16 5
jml e 11 18 16
Jumlah 165 165 165
*) SATUAN PENDIDIKAN : TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan SLB
CATATAN : Data Analisis di atas diurutkan berdasarkan urutan laporan Assesor  ( sesuai urutan S/M pada Lampiran 8: Surat Tugas Assesor 54/BAP-SM/ST/VI/2012 )
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: